دانلود پروژه و سفارش پایان نامه - دانلود پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته‏ مدیریت بازرگانی | بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو
عنوان : نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط

تعداد صفحه : 134
قيمت :
50000 ریال


تعداد کالا : 84
خرید آنلاین
عنوان : عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان
تعداد صفحه : 221
قيمت :
50000 ریال


تعداد کالا : 820
خرید آنلاین
عنوان : تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی
تعداد صفحه : 175
قيمت :
100000 ریال


تعداد کالا : 0
خرید آنلاین
عنوان : تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری
تعداد صفحه : 180
قيمت :
100000 ریال


تعداد کالا : 524
خرید آنلاین
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)
قلمرو مکانی : شعب سرپرستی مرکز بانک ملی ایران
تعداد صفحه : 203

قيمت :
50000 ریال


تعداد کالا : 264
خرید آنلاین
بررسی و رتبه بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو
تعداد صفحه : 132
قيمت :
100000 ریال


تعداد کالا : 197
خرید آنلاین
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A    |   گرایش : مالی
تعداد صفحه : 155
قيمت :
50000 ریال


تعداد کالا : 264
خرید آنلاین
بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه با تأكيد بر بيمه‌هاي عمر
تعداد صفحه : 303
قيمت :
100000 ریال


تعداد کالا : 235
خرید آنلاین
ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی
نعداد صفحه : 116
قيمت :
100000 ریال


تعداد کالا : 149
خرید آنلاین
بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها
تعداد صفحه : 124
پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري
قيمت :
50000 ریال


تعداد کالا : 197
خرید آنلاین