دانلود پروژه انيميشن تشخيص برخورد پرنده به ديوار به زبان سی پلاس پلاس ++C

قابليت اجرا در نرم افزار: Dev-CPP - Visual Studio

در اين پروژه پرنده خشمگين (Angry Birds) بعد از برخورد به اطراف پنجره خروجی به سمت ديگر هدايت می شود.

عنوان پروژه: فروش پروژه انيميشن تشخيص برخورد پرنده به ديوار به زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر - ++C

قيمت: 12.500 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Dev-CPP - Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه انيميشن تشخيص برخورد پرنده به ديوار به زبان ++C

در اين پروژه پرنده خشمگين (Angry Birds) بعد از برخورد به اطراف پنجره خروجی به سمت ديگر هدايت می شود.

عكس خروجی برنامه