پروژه ساعت آنالوگ به زبان -Assembly

دسته: كامپيوتر - Assembly

قابلیت اجرا در نرم افزار: MASM.exe - emu8086

20 % تخفیف

عنوان پروژه: فروش پروژه ساعت آنالوگ به زبان Assembly

قالب بندی: asm - exe

دسته: كامپيوتر - Assembly

قیمت: 14.500 تومان

قابلیت اجرا در نرم افزار: MASM.exe - emu8086

شرح مختصر:

فروش پروژه ساعت آنالوگ به زبان Assembly

عکس خروجی برنامه

عكس 1

عكس 2311