دانلود پروژه بازی مزرعه داری به زبان HTML5+PHP

دسته: كامپيوتر - PHP   /   كامپيوتر - HTML5

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی مزرعه داری به زبان HTML5+PHP

قالب بندی: HTML5 و PHP

دسته: كامپيوتر - PHP   /   كامپيوتر - HTML5

قيمت: 35.000 تومان

قابليت اجرا در: تحت وب - لوكال

شرح مختصر: 

فروش پروژه بازی مزرعه داری به زبان HTML5+PHP 

می توانيد يك مزرعه را از ابتدا بسازيد. قابليت بازی تحت شبكه وجود دارد.

 عكس خروجی برنامه