دانلود پروژه بازی اسنوكربه زبان #C

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio 

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی اسنوكربه زبان #C

قالب بندی: #C

دسته: كامپيوتر - #C

قيمت: 21.500 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی اسنوكر به زبان #C

بازی اسنوكر بيليارد به زبان #C در محيط گرافيكی مخصوص گرافيك كامپيوتری، پردازش تصوير و هوش مصنوعی

عكس خروجی برنامه