دانلود پروژه بازی جنگ فضايی با الگوريتم های شبكه عصبیبه زبان ++C

قابليت اجرا در نرم افزار: Turbo C - Dev CPP

عنوان پروژه: فروش پروژه بازی جنگ فضايی با الگوريتم های شبكه عصبیبه زبان ++C

قالب بندی: ++C

دسته: كامپيوتر - ++C و C

قيمت: 18500 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: Turbo C - Dev CPP

شرح مختصر:

فروش پروژه بازی جنگ فضايی با الگوريتم های شبكه عصبی به زبان ++C

عكس خروجی برنامه