دانلود پروژه دفترچه تلفن با نرم افزار MATLAB

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

عنوان پروژه: فروش پروژه دفترچه تلفن با نرم افزار MATLAB

قالب بندی: m

دسته: كامپيوتر - MATLAB

قيمت: 21.000 تومان

قابليت اجرا در نرم افزار: MATLAB

شرح مختصر:

فروش پروژه دفترچه تلفن با نرم افزار MATLAB

عكس خروجی برنامه


558