دانلود کد برنامه سی پلاس پلاس تعداد کاراکترها در یک جمله نشان می دهد - برنامه به زبان C++

یک جمله ورودی میگیره و تعداد کاراکتر های جمله رو تو خروجی چاپ می کنه - به زبان سی پلاس پلاس نوشته شده

یک جمله ورودی میگیره و تعداد کاراکتر های جمله رو تو خروجی چاپ می کنه