دانلود کد برنامه معکوس کردن اعداد به زبان C++ سی پلاس پلاس

این برنامه اعداد را معکوس می کند . به عنوان مثال 123 را 321 چاپ میکند

کد برنامه معکوس کردن اعداد به زبان ++C