سورس مدیریت فاکتور به زبان ویژوال بیسیک و دیتابیس اکسس

با امکانات : 1- ثبت مشتری 2- ثبت فاکتور ها 3- ثبت کالا 4- مدیریت مالی 5- مدیریت چک ها 6- مدیریت فاکتور های درخواستی و ...


با امکانات :
1- ثبت مشتری
2- ثبت فاکتور ها
3- ثبت کالا
4- مدیریت مالی
5- مدیریت چک ها
6- مدیریت فاکتور های درخواستی و ...