دانلود پروژه درس پایگاه داده - سیستم رزرو هتل با دیتابیس اکسس

ویژگی های سیستم: 1- با استفاده از ADODB در ارتباط …. 2- Listview با آیکون های … 3- فرم اصلی با شکل یک کودک 4- کد هستند از نزدیک شبیه به VB6 5- اضافه کردن، ویرایش و حذف رکورد از Listview …


ویژگی های سیستم:
1- با استفاده از ADODB در ارتباط ….
2- Listview با آیکون های …
3- فرم اصلی با شکل یک کودک
4- کد هستند از نزدیک شبیه به VB6
5- اضافه کردن، ویرایش و حذف رکورد از Listview …