سیستم مدیریت مهد کودک به زبان ویژوال بیسیک

این پروژه شامل سورس یک نرم افزار مدیریت مهد کودک شامل امکانات زیر است که با زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ۶ پیاده سازی شده : دارای محیطی زیبا و کاربر پسند - استفاده از دیتا بیس اکسس برای بانک اطلاعاتی - قابلیت ثبت مخاطب جدید - قابلیت گرفتن گزارش از مخاطبان - پرداخت شهریه - لیست پرداخت کنندگان شهریه - پشتیبان گیری از اطلاعات - و … ( این پروژه را میتوان با کمی تغیرات به عنوان پروژه مدیریت دبستان – مدیریت اموزشگاه و . . . استفاده کرد )

این پروژه شامل سورس یک نرم افزار مدیریت مهد کودک شامل امکانات زیر است که با زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک ۶ پیاده سازی شده :  
 دارای محیطی زیبا و کاربر پسند
- استفاده از دیتا بیس اکسس برای بانک اطلاعاتی
- قابلیت ثبت مخاطب جدید
- قابلیت گرفتن گزارش از مخاطبان
- پرداخت شهریه
- لیست پرداخت کنندگان شهریه
- پشتیبان گیری از اطلاعات
- و …
( این پروژه را میتوان با کمی تغیرات به عنوان پروژه مدیریت دبستان – مدیریت اموزشگاه و . . . استفاده کرد )