دانلود سیستم ثبت نام دانشجویی به زبان php

همراه با امکانات : ثبت مشخصات فردی ، ثبت مشخصات خانواده ، دیتابیس MYSql ، بخش جستجو ، بخش پرسش و پاسخ و همچنین امکان ثبت به صورت کد شده

همراه با امکانات
ثبت مشخصات فردی
ثبت مشخصات خانواده
دیتابیس MYSql
بخش جستجو
بخش پرسش و پاسخ
و همچنین امکان ثبت به صورت کد شده