پروژه درس پایگاه داده - حذف همزمان چند رکورد در php

این پروژه همونطور که از اسمش پیداست ، حذف همزمان چند رکورد از دیتابیس با استفاده از تکست باکس هستش ، تو عکس کاملا مشخصه

database name: multiedit


http://bizna.ir/upload/shop/1448577590.jpg

این پروژه همونطور که از اسمش پیداست ، حذف همزمان چند رکورد از دیتابیس هستش ، تو عکس کاملا مشخصه


Delete Multiple Data Using PHP/MySQL