دانلود پروژه سیستم مدیریت هتل به زبان VB.Net

این پروژه در واقع یک نرم افزار ساده مدیریت هتل است.کنترل ورود ، خروج ، پرداخت ، رزرو اتاق ، اضافه یا حذف کردن اتاق ، اضافه یا حذف کردن مهمان و ...

Username: neilz
Password: neilz
این پروژه در واقع یک نرم افزار ساده مدیریت هتل است.کنترل ورود ، خروج ، پرداخت ، رزرو اتاق ، اضافه یا حذف کردن اتاق ، اضافه یا حذف کردن مهمان و ...