دانلود پروژه سیستم مدیریت مدرسه به زبان ویزوال بیسیک

پروژه آماده سیستم مدیریت یک مدرسه به زبان VB ویژوال بیسیک ---- user : admin ----------- pass : 1234پروژه آماده سیستم مدیریت یک مدرسه به زبان VB
user :  admin
pass : 1234


http://www.bizna.ir/upload/shop/1409717035.jpg