دانلود پروژه و سفارش پایان نامه - دانلود پروژه دفترچه تلفن به زبان سی شارپ #C
قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

بايد مكان رنگ ها را برای ترتيب بعدی به حافظه بسپاريد.


قيمت :
250000 ریال


تعداد کالا : 22
خرید آنلاین

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

قيمت :
125000 ریال


تعداد کالا : 47
خرید آنلاین

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

یک ماشین حساب با همه امکانات
قيمت :
160000 ریال


تعداد کالا : 77
خرید آنلاین

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio
اين پروژه از بانك اطلاعاتی Access بهره می برد.

قيمت :
350000 ریال


تعداد کالا : 145
خرید آنلاین

الگوریتم DBSCAN یک روش بسیار متداول از خانواده الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر چگالی برای داده های خاص می باشد ، مهمترین ویژگی های این الگوریتم شامل: توانایی تشخیص خوشه هایی با اشکال دلخواه، توانایی خوشه بندی داده های همراه با نویز، و پیچیدگی زمانی پایین می باشند.

قابلیت اجرا در نرم افزار: Visual Studio

قيمت :
120000 ریال


تعداد کالا : 205
خرید آنلاین

قابليت اجرا در نرم افزار: Visual Studio 

قيمت :
215000 ریال


تعداد کالا : 472
خرید آنلاین
روی عکس کلیک کنید و یکی از امکانات رو مشاهده کنید
قيمت :
125000 ریال


تعداد کالا : 492
خرید آنلاین
پروژه فوق العاده داروخانه سما - روی عکس کلیک کنید تا عکس بزرگتر رو مشاهده کنید
قيمت :
85000 ریال


تعداد کالا : 493
خرید آنلاین
پروژه پروتکل smtp به زبان سی شارپ
قيمت :
75000 ریال


تعداد کالا : 497
خرید آنلاین
سورس سیستم ثبت نام دانشجو
قيمت :
75000 ریال


تعداد کالا : 485
خرید آنلاین