دانلود پروژه پازل 4 در 4 با زبان سی شارپ - C#.net

دانلود بازی پازل 4*4 که با C#.net پیاده سازی شده است. برای برنده شدن در این بازی باید ترتیب اعداد از چپ به راست به عنوان 1،2،3،4 در ردیف اول، 5،6،7،8 در ردیف دوم و همین طور به ترتیب باشد. امیدوارم این پروژه به شما در درک اصول اولیه سی شارپ - C#.net کمک کند. این پروژه سورس باز است.

دانلود بازی پازل 4*4  که با C#.net پیاده سازی شده است. برای برنده شدن در این بازی باید ترتیب اعداد از چپ به راست به عنوان 1،2،3،4 در ردیف اول، 5،6،7،8 در ردیف دوم و همین طور به ترتیب باشد. امیدوارم این پروژه به شما در درک اصول اولیه  سی شارپ - C#.net  کمک کند. این پروژه سورس باز است.