دانلود پروژه پازل 3 در 3 با زبان ویژوال بیسیک دات نت - VB.NET

یک بازی پازل ساده با که VB.NET انجام می شود. هدف از این بازی این است که به ترتیب اعداد در نظم طبیعی از چپ به راست 1 , 2 , 3 در ردیف اول و 4 , 5 , 6 در سطر بعدی و سطر آخر هم 7 , 8 --- این پروژه سورس باز است.

یک بازی پازل ساده با که VB.NET انجام می شود. هدف از این بازی این است که به ترتیب اعداد در نظم طبیعی از چپ به راست 1 , 2 , 3 در ردیف اول و 4 , 5 , 6 در سطر بعدی و سطر آخر هم 7 , 8   --- این پروژه سورس باز است.