دانلود فایل پایگاه داده ( پروژه تولیدی پوشاک )

امروز یه پروژه برای درس آزمایشگاه پایگاه داده پروژه دیتابیس مربوط به تولیدی پوشاک آماده کردم . ----- دیتابیس : Sql server ---- برای درس آزمایشگاه پایگاه داده

دانلود بانک اطلاعاتی مربوط به مدیریت تولیدی پوشاک